De voorwaarden zijn van toepassing op de website www.c4ppy.nl en het scheepspapieren systeem.

 

Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze websites en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de C4ppy website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel c4ppy.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. C4ppy.nl garandeert evenmin dat de websites foutloos of ononderbroken zal functioneren. C4ppy.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de c4ppy links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. c4ppy.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door c4ppy.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

C4ppy.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van c4ppy.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze websites wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Het scheepspapieren systeem (dienstverlening van c4ppy.nl) is uitsluitend voorbehouden aan licentiehouders. Het is niet toegestaan om het scheeps papieren systeem zonder toestemming te gebruiken.

 

Wijzigingen

C4ppy.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Bunkerdocumentatie

De bunkerpapieren zelf worden NOOIT door zelf door C4ppy Webdesign gemaakt, C4ppy Webdesign maak ze digitaal in samenspraak met de supplier of een bevrachter die nauw in contact staat met de supplier, deze worden eerst ter beoordeling aan de suppliers overlegd. Pas na goedkeuring van deze partijen worden deze formulieren in het programma verwerkt. Weet zeker dat u altijd de juiste bunkerformulieren gebruikt, weet u het niet zeker gebruik dan altijd de originele die u van uw bevrachter/kantoor krijgt. Er zal dan z.s.m. een update volgen die ook eerst ter beoordeling aangeboden zal worden aan de bevrachter/supplier. Er zullen ook nooit zomaar eigen bunkerformulieren fabriceren of uit uit eigen inzicht worden gewijzigd. Voor niet correct ingevulde of niet in samenspraak met bevrachter of supplier gewijzigde formulieren zal ook geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Ook de ISO documentatie zal niet zomaar door C4ppy Webdesign worden gewijzigd, een update komt dan ook altijd via uw kantoor/walkapitein.

 

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.