Uw websitenaam verzinnen, enkele tips:

 

De beschrijving

De beschrijvende naam heeft in zich een omschrijving van de type dienstverlening of product. Het zijn voor de hand liggende namen, die niets aan de verbeelding overlaten. Duidelijker kan bijna niet!

 

De samenvoeging

Als er meerdere woorden zijn die gecombineerd een naam vormen spreken we van een samenvoeging tot 1 woord. De samenvoeging bestaat meestal uit een (al dan niet afgekort) bijvoeglijk naamwoord, met daarna een (al dan niet afgekort) werkwoord of zelfstandig naamwoord. Deze naamvorm zien we vaak bij dienstverlenende bedrijven, die dus inderdaad het werkwoord dat hoort bij hun dienstverlening in de samenvoeging gebruiken. 

 

De afkorting

Dit kan een afkorting van van alles zijn. Vaak zien we afkortingen van persoonsnamen, of van een kreet. Ook kan de afkorting slaan op een combinatie van beschrijvende elementen zoals GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst). Veelal gebruikt bij wat oudere bedrijven, omdat de trend tegenwoordig toch is dat de naam wel een associatie of emotie oproept. Bedrijven zoals KPMG die al zeer groot en bekend zijn hoeven het echter niet meer te ‘hebben’ van de associatie van hun bedrijfsnaam, kleinere en onbekendere firma’s vaak wel.

 

 Brainstorm

Neem al deze antwoorden mee in een brainstormsessie waarin je bepaalt wat voor type bedrijfsnaam het beste past bij je bedrijf. Ga vervolgens spelen met woorden. Je kunt hierbij ook allerlei online tools gebruiken die namen genereren met bijvoorbeeld dezelfde eerste twee lettergrepen.

 

Feedback

Leg je nu lijst voor aan een aantal relaties, vrienden en vraag hen wat voor associatie en gevoel ze erbij krijgen.
Check Controleer al deze namen op beschikbaarheid van domeinnamen met de door jou gewenste extenties (bv .nl .com .biz). Gebruik hiervoor bijvoorbeeld SIDN of TransIP


Onderneem nu vervolgacties

Leg de domeinnamen vast
Voeg de handelsnaam toe aan de registratie bij de Kamer van Koophandel

 

Registreer

Ontwerp een logo en huisstijl, hou deze simpel ! Denk maar aan de grote merken wat zij voor logo hebben (Audi, BMW, McDonalds, Apple)

 

Is uw domein nog beschikbaar?

Argeweb